Se încarcă pagina ...

Specializari

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală 

oferă următoarele programe de studii acreditate (specializări):

Ciclul I - STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

CURSURI DE ZI

Inginerie economică în agricultură - durata  4 ani, învățământ cursuri de zi, program acreditatat din anul 2015;

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism - durata 4 ani, învățământ  cursuri de zi, program acreditatat din anul 2014;

INVĂȚĂMÂNT  LA DISTANȚĂ (ID)    Departament ID-FR


Ciclul II - STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

CURSURI DE ZI

1.       Management în agroturism și alimentație publică, durata 2 ani, acreditat din anul 2009; 

2.       Agribusiness, durata 2 ani, acreditat din anul 2009;

3.       Managementul calității și inovației în domeniul agroalimentar, durata 2 ani, acreditat din anul 2009;

4.       Management și dezvoltare rurală, durata 2 ani, acreditat din anul 2009;

5.       Management și audit intern, durata 2 ani, acreditat din anul 2012;

6.       Managementul formării continue în învățământul agronomic, durata 2 ani, acreditat din anul 2012;

7.       INVĂȚĂMÂNT FRECVENȚĂ REDUSĂ (FR)     Departament ID-FR


Ciclul III - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

1.       Învățămînt cu frecvenţă, durata de 3 ani

 

 Filiale Management

·         Slatina

·         Călăraşi

 

 

    Filiale Management

 

Informaţii