Se încarcă pagina ...

Misiune, Strategie, Valori

      Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală și-a consolidat poziția de lider în ceea ce privește studenţii, cadrele didactice, spaţiile de învăţământ şi dotarea cu mijloacele specifice procesului de învăţământ. Ne propunem ca în perioada 2015 - 2020 să continue consolidarea rezultatelor actuale, să ne afirmăm ca o facultate dinamică a unei universități dinamice la rândul ei, o facultate care urmăreşte schimbările intervenite pe piaţa muncii şi în societate în general, este preocupată continuu de creşterea calităţii actului didactic, a întregului proces de învăţământ (de la planurile de învăţământ, la fișele disciplinelor, cadrele didactice, spaţii de învățământ, dotare, stagiile de pregătire practică), în vederea formării de specialişti care se pot integra în societatea bazată pe cunoaştere, gata de a-și asuma responsabilități, capabili de flexibilitate în carieră și pregătiți pentru a conduce. 

 

 

 

    Filiale Management

 

Informaţii