Se încarcă pagina ...

Despre noi

MOTTO: ”Managementul performant este arta prin care problemele devin atât de interesante și soluțiile lor atât de constructive încât nu poți să nu-ți dorești să le rezolvi.”- Paul Hawken

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală este una din cele șapte facultăți din cadrul  Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMBV), cea mai veche instituție de învățământ agricol superior din România.

Înființată în 1992 ca specializare, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală s-a alăturat primelor universități tehnice care au adoptat învățământul de Inginerie Economică în România. Rămânând fideli actului de înființare a ”Institutului de Agricultură de la Pantelimon” semnat de  domnitorul Barbu Dimitrie Știrbei care în 1852 și-a dorit ”o școală adaptată nevoilor populației” și având în vedere volatilitatea și schimbarea continuă a mediului de afaceri actual, dar și faptul incontestabil că agricultura este un sector strategic ce contribuie de o manieră decisivă la dezvoltarea economică a României, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală răspunde unei cerințe stringente din piață – nevoia de o inserție solidă de studii economice la nivelul specialistului în științe agronomice. Mai mult, accentul pus pe disciplinele economice constituie un element cheie al curriculei, fapt confirmat de creșterea de o manieră semnificativă a gradului de absorbție pe piața muncii a absolvenților noștri.  

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală continua pentru că în U.S.A.M.V. București a funcționat în perioada 1957-1961 Facultatea de Economie a Agriculturii, mutată ulterior în Politehnică, apoi în A.S.E. Prin reintroducerea studiilor economice la nivelul specialistului în științe agronomice s-a realizat o continuare a curriculei întrerupte în anul 1961, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală formând astăzi ingineri capabili să se poziționeze realist în tendințele actuale și să genereze soluții tehnice evaluate riguros economic.  

Ne-am reînceput astfel activitatea ca o specializare (“Ingineria și Gestiunea Sistemelor Agricole”) în cadrul Facultății de Agricultură, având un numar de 25 de absolvenți pe promoție, din anul 2000 am devenit facultate de sine stătătoare (acreditată prin Hotărârea de Guvern nr.  696/24.08.2000), și ne putem mândri  în prezent cu peste 1.000 de candidați care aleg an de an facultatea noastră pentru formarea lor profesională la nivel de licență și master. În total, anual, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală are înscriși peste 2.700 de studenți, masteranzi și doctoranzi, cursuri de zi, la cele două formații de studiu de licență (Inginerie Economică în Agricultură și Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism) și cele șase specializări de master.  

Domeniul managementului se intersectează cu un mare număr de discipline, iar pentru a fi bine pregătit viitorul manager are nevoie de un bagaj bogat de cunoștințe din domenii variate și de competențe care să îi permită să obțină performanță la locul de muncă. Viitorii absolvenți ai Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală dobândesc în cei patru ani de studiu cunoștințe teoretice și practice în domeniul  tehnologiilor agricole, dar și al științelor economice ceea ce le asigură o flexibilitate ridicată în ocuparea unor posturi în domeniul producției agroalimentare, în fabricile de procesare a produselor agricole, în agricultură, în activitățile specifice fermelor agroturistice și ale unităților de alimentație publică, precum și în profile adiacente – cercetare, învățământ, comerț, marketing, servicii, sectoare în care, în acest moment, se înregistrează un deficit de specialiști. Și pentru ca toate acestea să se realizeze, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală beneficiază de un corp profesoral de elită, personalități în domeniu, recunoscute în țară, dar și în străinătate. 

Cei care au avut inițiativa înființării specializării de inginerie economică la U.S.A.M.V. București sunt prof. dr. Alecu Ioan Nicolae,  în calitate de decan al Facultății de Agricultură și apoi rector al universității, alături de prof. dr Drăghici Manea, șeful catedrei de Management și Marketing și ulterior decanul facultății în perioada 2000-2008. Prin efortul personal și al colectivului pe care l-au coordonat, au transformat ideea în fapt împlinit, au conceput și au adaptat permanent, reușind să valorifice astfel oportunitățile de o așa manieră încât această specializare să se dezvolte de la “sâmbure la pom roditor”. Contribuția adusă le-a legat ireversibil numele de istoria Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul U.S.A.M.V. București, iar în prezent ne desfășurăm activitatea atât la București cât și în cele două filiale ale facultății, la Slatina și Călărași. În plus, studenții noștri se bucură de un mare avantaj – posibilitatea de a aplica în practică teoria învățată la cursuri și seminarii în modernul Centru de practică de la Bran.    

Deviza noastră a fost și va rămâne ”Pregătim pentru a conduce!” și considerăm că vizibilitatea și reputația actuală a facultății reprezintă măsura aprecierii modului în care am conceput și am reușit să furnizăm un învățământ de inginerie economică în agricultură prin care absolvenții noștri să-și găsească cu mai multă ușurință un loc în societatea modernă atât de dinamică. În acest context, să nu uităm că, dată fiind importanța sectorului agricol pentru România, o diplomă în inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală face ca perspectiva lipsei unui loc de muncă să fie extrem de îndepărtată.     

 

 

 

 

 

    Filiale Management

 

Informaţii