Se încarcă pagina ...

Baza materiala

Incepând din anul 2007, facultatea are un spațiu nou de învățământ, (corp P) care s-a adăugat bazei  materiale recent renovată și modernizată  (spațiile alocate în clădirea principală - corp A).

Dispunem de:

  • amfiteatre dotate  cu echipamente multi-media;
  • laboratoare dotate cu rețele de calculatoare conectate full-time la internet;
  • laboratoare pentru studiul limbilor moderne;
  • laborator tehnic dotat cu aparatură audio-video, scanere, copiatoare, imprimante, plotter;
  • bibliotecă modernă cu peste 4000 volume de specialitate, dotată cu calculatoare conectate la Internet și copiator performant;

  • autocar și microbuz pentru efectuarea excursiilor de studii și aplicațiilor practice pe teren;
  • un centru de practică la Bran.


Spații destinate procesului didactic – corp A
Spații destinate procesului didactic – corp P

 

 

 

 

    Filiale Management

 

Informaţii