Se încarcă pagina ...

Raport de activitate

Decanul Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, Prof. univ. dr. Dinu Toma Adrian, a prezentat în data de 18 martie 2016 ”Raportul de activitate pentru anii universitari 2014-2015 /2015-2016”. Raportul cuprinde evoluția Facultății pentru sediul din București, cât și pentru cele două filiale - Slatina și Călărași, date privind evoluția numărului de studenți și a absolvenților la nivel de licență și master pentru cele trei forme de învățământ: cu frecvență, la distanță și cu frecvență redusă. De asemenea, au fost prezentate: situația cercetării și evenimentelor științifice, situația financiară a facultății, dezvoltarea bazei materiale și alte activități. Prof. univ. dr. Dinu Toma Adrian a subliniat importanța rolului practicii în gestionarea întregii curricule, acesta fiind și motivul pentru care facultatea a făcut importante investiții în Centrul de practică de la Bran. La eveniment au luat parte cadrele didactice ale facultății, precum și conducerea Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară. 
Raportul a fost apreciat de Rectorul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, Prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, care a felicitat corpul profesoral și conducerea Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală pentru rezultatele obținute. 

 

Raportul de activitate pentru anii universitari 2014-2015 /2015-2016

Raport de activitate imagine 1
Raport de activitate imagine 2
Raport de activitate imagine 3
Raport de activitate imagine 4
Raport de activitate imagine 5
 

 

    Filiale Management

 

Informaţii