Se încarcă pagina ...

Raport cercetare 2014

Structură raport de cercetare ........ descarca aici

I. Informaţii generale   

II. Organiz

  a.Centre de cercetare

  b.Institut de cercetare

  c.Câmpuri de cercetare/experimentare etc.

III. Domenii, direcţii şi arii tematice de cercetare ştiinţifică

IV. Proiecte de cercetare științificăare

  a.Proiecte cu finanțare internațională

  b.Proiecte cu finanțare națională

V. Evenimente științifice organizate în 2014

VI. Publicații științifice (acreditări, lansări, cotări)

VII.Principalele realizări ale cercetării științifice

VIII. Propuneri arii tematice de cercetare ştiinţifică în 2015

 

 

    Filiale Management

 

Informaţii