Se încarcă pagina ...

Directii de cercetare

·         Îmbunătăţirea structurii fermelor prin optimizarea dimensiunii şi mărimii exploataţiilor agricole;

·         Fundamentarea tehnnico-economică a organizării exploataţiilor agricole, prin optimizarea factorilor de producţie, optimizarea alocării si utilizării resurselor;

·         Dezvoltarea metodelor cantitative de analiză economică la nivel de ferme;

·         Analiza impactului economic şi social al folosirii noilor tehnologii de producţie la nivel de ferme;

·         Analize privind fermele de subzistenţă şi identificarea metodelor de sprijinire a acestora;

·         Crearea de modele de ferme comerciale rentabile de diferite dimensiuni pentru zonele agricole ale ţării atât în sectorul vegetal cat si in creşterea animalelor;

·          Optimizarea economică a tehnologiilor de producţie în cultura plantelor şi creşterea animalelor, cu orientare în special spre tehnologiile prietenoase cu mediul, tehnologiile agriculturii ecologice şi organice şi în vederea valorificării superioare a terenurilor agricole

·         Îmbunătăţirea marketingului produselor agroalimentare pe întreaga filieră de la producători până la consumatori, prin studierea pieţelor agricole şi gasirea de soluţii pentru valorificarea mai eficientă a produselor pe piaţa internă şi internaţională;

·         Elaborarea de studii economice privind implementarea manangementului calităţii produselor agricole pe filierele agroalimentare;

·         Dezvoltarea şi implementarea sistemelor informatice integrate în procesul de luare a deciziilor în agricultură;

·         Elaborarea de studii şi analize ştiinţifice privind activitatea tehnico-economică şi financiară desfăşurată la nivel microeconomic în vederea oferirii de soluţii viabile pentru creşterea performanţelor şi competitivităţii în agricultură;

·         Efectuarea de analize privind stadiul de dezvoltare a agriculturii în ansamblu precum şi pe zone geografice, euroregiuni şi unitaţi teritorial-administrative;

·         Elaborarea de studii monografice şi efectuarea de anchete socio-economice în diferite comunităţi şi zone rurale în vederea fundamentării şi implementarii unor programe ştiintifice de dezvoltare durabilă a agriculturii şi spaţiului rural;

·         Elaborarea de studii şi solutii viabile privind valorificarea potenţialului agricol, a patrimoniului cultural - istoric şi a frumuseţilor naturale din diferite zone ale Romaniei prin practicarea agroturismului în scopul creşterii veniturilor populaţiei rurale si creşterii rentabilităţii în utilizarea resurselor locale, dezvoltarea zonelor rurale;

·         Modelarea evidenţei primare şi contabile pentru exploataţiile agricole private fără personalitate juridică;

·         Elaborarea studiilor de prognoza privind producţia agricolă;

·         Elaborarea studiilor de determinare a bilanturilor energetice în agricultură;

·         Elaborarea de soluţii viabile pentru creşterea eficienţei şi rentabilităţii economice la nivelul tuturor categoriilor de exploataţii agricole;

·         Dezvoltarea zonelor rurale prin stimularea agroturismului

·         Analize privind impactului politicilor agricole ale Uniunii Europene şi a mecanismelor de susţinere la nivel de ferme;

·         Studii privind identificarea modalităţilor de creştere a capacităţii de absorbţie a fondurilor europene destinate agriculturii şi mediului rural

 

 

    Filiale Management

 

Informaţii