Se încarcă pagina ...

Informatii

 

http://www.managementul-programelor.ro/ 
_____________________________________________________________________________________________________

 

PENTRU BURSELE SOCIALE Sem.I – 2014/2015 - anuntul valabil si pentru master

Studenţii integralişti care nu primesc bursă de studiu şi care au situaţii sociale deosebite, pot prezenta la Secretariatul facultăţii acte care justifică situaţia respectivă, în vederea obţinerii unei burse de ajutor social. Aceste burse se acordă semestrial, în număr de 10 % din totalul sumei pentru burse, alocate pe facultate. Actele justificative se vor anexa la o Declaraţie de bursă ce va fi solicitată la Secretariat. Se încadrează în categoria “Bursă de ajutor social“ studenţii ale căror venituri lunare nu depăşesc un salariu minim pe economie – 600 lei/membru de familie “Bursa de ajutor social” se acordă în ordinea crescătoare a venitului pe membru de familie şi în limita bugetului alocat. ACTELE NECESARE

 

 

    Filiale Management

 

Informaţii