Se încarcă pagina ...

Admitere 2015 Master

IN ATENTIA STUDENTILOR LA MASTER

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI UNIVERSITAR 2015-2016

VA AVEA LOC PE DATA DE 07.10.2015, ORA 16.00, IN CORPUL P, SALA 33

 

REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI DE ADMITERE
sesiunea septembrie 2015

 

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ

 • 15 - 18 septembrie – înscrierea candidaţilor;
 • 21 septembrie – susţinerea probelor;
 • 21 - 22 septembrie – afișarea rezultatelor la proba scrisă;
 • 21 - 23 septembrie – depunerea, analiza și soluționarea eventualelor contestații;
 • 23 septembrie – depunerea documentelor în original, dacă nu au fost depuse la înscriere;
 • 24 - 25 septembrie – încasarea taxelor (taxa de înmatriculare pentru candidații înscriși pe locurile cu finanțare de la buget, taxa de
 • înmatriculare + tranșa I a taxei de studiu pentru candidații înscriși pe locurile cu taxă) și semnarea contractului de studii;
 • 28 septembrie – afișarea rezultatului final.

Management, Inginerie  Economică în Agriculturăşi Dezvoltare Rurală Bd. Mărăști, nr. 59 Tel: 021-318 04 65

Agribusiness

1. Probă scrisă, Management  şi economia spaţiului rural (scris), pondere 70% 2. Media examenului de diplomă/licenţă, pondere 30% 

2

4

Management şi dezvoltare rurală

-

1

Managementul calităţii şi inovaţiei în domeniul   agroalimentar

-

5

Management în agroturism şi alimentaţie publică

3

6

Management şi audit intern

-

4

 

 

 

Buget

Taxa

 

 REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI
DE ADMITERE Sesiunea IULIE 2015

 •  Agribusiness

Buget     Taxă 

 • Management și dezvoltare rurală

Buget     Taxă   

 • Managementul calității și inovației în domeniul agroalimentar

Buget    

 • Management în agroturism și alimentație publică

Buget    

 • Management și audit intern

Buget     Taxă   

 

TAXE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015 – 2016

·         150 lei – taxa de înscriere;

·         50 lei – taxa de înmatriculare;

·         2600 lei – taxa pentru locurile cu taxă, specializările: Agribusiness, Management și dezvoltare rurală, Managementul calității și inovației în domeniul agroalimentar, Management în agroturism și alimentație publică.

Prima tranșă pentru locurile cu taxă este de 1250 lei

3000 lei – taxa pentru locurile cu taxă, specializările: Management și audit intern, Managementul formării continue în învățământul agronomic.

GRILE MODEL SUBIECTE PUBLICE –SESIUNEA IULIE

 Managementul formării continue în învațământul agronomic 

Agribusiness

Management si dezvoltare rurală

Management în agroturism si alimentație publică

Managementul calității si inovației în domeniul agroalimentar

Management și audit intern

DOCUMENTE INFORMATIVE

Acte necesare
Metodologie admitere 2015
Probă de concurs și modalitate de admitere
Tematica master - Managementul formării continue
Tematica mastere
 

 

 

    Filiale Management

 

Informaţii